CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFE SƠN THÀNH                                                                                                                                        VINACAFE SON THANH JOINT STOCK COMPANY                                                                                                                                        Vinacafe Son Thanh JSC (VCST.,JSC)                                                                                                                                        Địa chỉ : Xã Sơn Thành Tây - huyện Tây Hòa - tỉnh Phú Yên                                                                                                                                        Điện thoại : (84.57)3596119                                                                                                                                        Fax : (84.57)3596120                                                                                                                                        Email : vinacafesonthanh@yahoo.com.vn

Đăng Nhập
Tên
Mật khẩu
Đăng ký / Lấy mật khẩu
Liên kết Website
Tìm kiếm thông tin
Tin tức cần tìm :

+ Giới thiệu chung về Công ty

   Công ty Cổ phần Vinacafe Sơn Thành thuộc xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hoà, tỉnh Phú Yên được cổ phần hoá từ Công ty sản xuất kinh doanh dịch vụ Sơn Thành tiền thân là Nông trường quốc doanh Sơn Thành. Nông trường quốc doanh Sơn Thành thành lập tháng 07 /1975, sau đó đổi tên là Nông trường cà phê Sơn Thành theo Quyết định số 1038 QĐ/ UB ngày 14/10/1994 của UBND tỉnh Phú Yên và tỉnh Phú Yên trực tiếp quản lý. Năm 1995, chuyển về Tổng công ty cà phê Việt Nam quản lý theo Quyết định số 1379 QĐ/UB ngày 20/11/1995 của UBND tỉnh Phú Yên.
   Năm 2001, được đổi tên thành Công ty sản xuất kinh doanh – Dịch vụ Sơn Thành theo Quyết định số: 292 TCT/TCCB /QĐ ngày 17/08/2001 của Tổng Công ty Cà phê Việt Nam.
   Quá trình phát triển của Công ty:
      Từ năm 1975-1980: Nhiệm vụ chủ yếu của Nông trường là khai hoang mở rộng diện tích sản xuất và trồng cây ngắn ngày: Ngô, Sắn, Thuốc lá kết hợp chăn nuôi Bò.
      Từ 1981-2001: Chuyển sang trồng cây công nghiệp dài ngày: Hồ tiêu, Cà phê kết hợp chăn nuôi Bò và một số cây trồng khác: Mía, Lúa, Ngô, Sắn.
      Từ năm 2002 đến nay: Chuyển đổi toàn bộ diện tích Cà phê vối kém hiệu quả sang trồng Hồ Tiêu và một số cây trồng khác: Ngô, Sắn, Mía, Điều.
   - Căn cứ Nghị định 109/2007/NĐ-CP ngày 26/06/2007 của Chính phủ “Về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành Công ty Cổ phần”;
   - Căn cứ Quyết định số 1724/QĐ-BNN-ĐMDN ngày 14 tháng 06 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc tiến hành cổ phần hoá Công ty Sản xuất kinh doanh - Dịch vụ Sơn Thành;
   - Căn cứ Quyết định số 96/TCT-HĐQT/QĐ ngày 08/05/2008 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cà phê Việt Nam “V/v chuyển Công ty sản xuất kinh doanh - dịch vụ Sơn Thành thành Công ty cổ phần”.
   - Căn cứ Quyết định số 115/TCT-HĐQT/QĐ ngày 17/04/2009 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cà phê Việt Nam “V/v phê duyệt giá trị doanh nghiệp Công ty sản xuất kinh doanh - Dịch vụ Sơn Thành tại thời điểm chuyển sang Công ty cổ phần (11/09/2008)”.
   - Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4400234169 của Công ty cổ phần Vinacafe Sơn Thành do Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên cấp ngày 11/09/2008.
   Ngày 11 tháng 9 năm 2008, Công ty Cổ phần Vinacafe Sơn Thành chính thức hoạt động. Công ty nằm trên vùng đất đỏ Bazan cách thành phố Tuy Hoà 40 Km về phía tây, theo trục đường ĐT645 chạy dài nối liền quốc lộ 26 đi Đăk Lăk. Với tổng diện tích đất được UBND tỉnh giao 1.100 ha, Công ty quy hoạch trồng Hồ tiêu 500ha, diện tích hiện đang phát triển là 362 ha. Diện tích còn lại đang quy hoạch trồng Cao su theo Dự án phát triển cao su của Tỉnh Phú Yên.
   Ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty bao gồm :
      - Sản xuất trồng trọt (Hồ tiêu, Cao su).
      - Sản xuất phân vi sinh hữu cơ.
      - Mua bán, chế biến hàng nông sản xuất khẩu.
      - Kinh doanh vật tư nông nghiệp, vật liệu xây dựng.
      - Kinh doanh xăng dầu, khí đốt hóa lỏng
      - Dịch vụ tư vấn kỹ thuật, cây con giống, dịch vụ cơ khí.
      - Dịch vụ nhà hàng, ăn uống.
      - Cho thuê tài sản, nhà kho.
   Vốn Điều lệ của Công ty là 10 tỷ đồng, trong đó cổ phần nhà nước nắm giữ 68,9% còn lại cổ phần của người lao động và bên ngoài là 31,1%.

+ Địa chỉ Công ty:

         CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFE SƠN THÀNH
   VINACAFE SON THANH JOINT STOCK COMPANY
- Địa chỉ : Xã Sơn Thành Tây - huyện Tây Hòa - tỉnh Phú Yên
- Điện thoại : (84.57) 3596119
- Fax : (84.57) 3596120
- Email : vinacafesonthanh@yahoo.com.vn
- Website : http://www.vinasonthanh.com

+ Cơ cấu tổ chức Công ty:

   1. HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc

   2. Đảng uỷ, Công đoàn

   3. Phòng Tổ chức hành chính – Bảo vệ

   4. Phòng Tài chính – Kế toán

   5. Phòng Sản xuất – Kinh doanh

   6. Ban Quản lý đất đai

   7. Các đơn vị trực thuộc: Đội 1, Đội 2, Đội 3, Đội 4, Đội 5, Đội 9

+ Sơ đồ tổ chức Công ty:

Tin mới
1. Ban kiểm soát Công ty thông báo ông Phùng Quang Đàn có đơn xin từ chức trưởng Ban kiểm soát và xin nghỉ khỏi Ban kiểm soát. Ban Kiểm soát đã bầu ông Phan Giang giữ chức trưởng ban Kiểm soát thay ông Đàn. Nhân lực hiện tại của Ban kiểm soát là 2 người, sẽ chờ đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 sẽ bầu bổ sung thêm 1 thành viên của Ban Kiểm soát.
     2. Hội đồng quản trị Công ty đã bổ nhiệm ông Phùng Quang Đàn giữ chức vụ Phó Giám đốc của Công ty.
     

Hội đồng quản trị Công ty công bố Công ty Kiểm toán và Kế toán AAC sẽ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 cho Công ty cổ phần Vinacafe Sơn Thành.     

Báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2015 của Công ty cổ phần Vinacafe Sơn Thành     

Báo cáo tình tình quản trị của Công ty Cồ phần Vinacafe Sơn Thành 06 tháng đầu năm 2015     

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015 của Công ty cổ phần Vinacafe Sơn Thành.     

Sáng ngày 30/6/2015, Công ty cổ phần Vinacafe Sơn Thành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Có 112 cổ đông và người cổ đông ủy quyền sở hữu 802.107 cổ phần chiếm tỷ lệ 80,2% tổng cổ phần của Công ty tham gia đại hội.     

Theo thông báo số 23 VCST/HĐQT-TB ngày 16/6/2015 của Hội đồng quản trị Công ty CP Vinacafe Sơn Thành. Đề nghị các cổ công đúng vào lúc 7h ngày 29/6/2015 đến tại hội trường Công ty CP Vinacafe Sơn Thành tại xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên để tham gia đại hội trù bị.
      Sáng ngày 30/6/2015, đúng 7h sẽ khai mạc đại hội đồng cổ đông chính thức. Chương trình và các tài liệu liên quan, các cổ đông tải về để nghiên cứu. Giấy ủy quyền tham gia đại hội, các cổ đông gởi về Công ty chậm nhất trước ngày 28/6/2015. Công ty CP Vinacafe Sơn Thành, yêu cầu các cổ đông thực hiện đúng và tham gia đại hội đầy đủ để Đại hội thành công tốt đẹp.
     

Công ty cổ phần Vinacafe Sơn Thành xin thông báo đến tất cả các cổ đông của Công ty về Đại hội đồng cổ đông năm 2015. Nội dung thông báo, danh sách các cổ đông và mẫu giấy ủy quyền được đăng tải trên trang website của Công ty.     

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2015 của Công ty cổ phần Vinacafe Sơn Thành     

Báo cáo thường niên của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc năm 2014     

Tỉnh Phú Yên
Giá vàng
Tỷ giá

Lượt truy cập thứ:
Bản quyền © thuộc Công ty Cổ phần Vinacafe Sơn Thành.
Xã Sơn Thành Tây - H. Tây Hòa - T.Phú Yên.
Điện thoại: 057.3596119 Fax: 057.3596120 Email: vinacafesonthanh@yahoo.com.vn
Chịu trách nhiệm : Bà Trần Thị Minh Thư - Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc Công ty